head01
banner1
banner2
banner3

Онлайн инструмент – Система за управление на дуално обучение за МСП

Интерактивен, лесен за използване инструмент, предназначен за менажери на МСП и/или ръководители на обучителни центрове.
Съхранява и обработва данни за потребители като свързва сходни фирми с цел създаване на синергии за съвместно участие в програми за дуално обучение, като по този начин се минимизират евентуалните трудности, породени от малкия размер на фирмите.
Дава възможност на фирмите да комбинират общи интереси и нужди, усилия и ресурси, за да отговорят на нуждите на МСП и да увеличат възможностите за дуално професионално обучение, или образование на ученици.
Платформата включва раздел за сътрудничество, където МСП и доставчиците на Професионално образование и обучение могат да общуват и да обменят идеи и възможности за дуално обучение.

възможности за дуално обучение.
Кликнете тук, за да имате достъп до онлайн инструмент Система за дуално обучение за МСП

В МОМЕНТА СЕ ОБРАБОТВА