ALIANZA е разработен от международно партньорство между:


Лице за контакти:
Jorge Petralanda
jorge@formetal.org

Fundación Formetal е неправителствена организация, управлявана от УС, избран от Federación Vizcaína de Empresas del Metal. Основните цели са: професионално развитие на работещите на всички нива, заети и безработни, както и подготовка за заетост и подобряване на конкурентоспособността на предприятията и организациите в метална сектор.

Formetal развива всички видове бизнес, професионални и културни дейности, сред тях обучение, консултиране, изследвания и проекти, с основна цел:

• Насърчаване развитието на бизнеса;
• Професионалното развитие на мениджъри и служители на всички нива;
• Подобряване на ефективността на предприятията;
• Разработване на нова корпоративна култура и разпространение на положителен социален имидж на частните фирми.Лице за контакти:
Jaione Santos
j.santos@inveslan.com

Inveslan е частна изследователска организация, която работи в областта на икономическите и социални изследвания, специализирана в сферата на обучението (професионално и обучение на възрастни) и заетостта. Също така е специализирана в изготвяне на анализи за нуждите от обучения на фирми, бизнес асоциации, професионални сдружения и клъстери; както и секторни и транс-секторни проучвания на регионално и национално ниво.

Организацията е създадена в Билбао през 2002 г., за да отговори на предизвикателствата за обучение, заетост и социално-трудовото включване, чрез разработване на научноизследователски и развойни програми. Разчита на работен екип от професионалисти, идващи от различни области на компетентност (социолози, икономисти, специалисти в областите социално-трудово включване, образование и педагогика, информационни и комуникационни технологии).Лице за контакти:
Antanas Radavičius
antanas.radavicius@vdu.lt

Създаден през 1922 (Възстановен през 1989) и в ТОП 800 в листата за класация на университетите в света (QS World University Rankings), Vytautas Magnus University (VMU) е една от най-либералните и модерни академични институции в Литва.

VMU предлага над 45 бакалавърски програми, 50 магистърски програми, 15 следдипломни програми, докторантури в 18 научни сфери. Всяка година има над 7500 студенти, 220 докторанта, около 500 чуждестранни студенти.

Университетският център за практики в предприятията предлага различни програми за студентите за придобиване и развитие на нови умения. Друг център към университета – Център за професионално образование и изследвания разработва неформални обучителни програми, участва в международни изследвания, в проекти за образование и обучение (разработка на концепции, обучение на персонала) и извършва изследвания в областта на професионалното обучение и свързаните с него области.Лице за контакти:
Tatyana Gicheva
tgicheva@cci.dobrich.net

ТПП Добрич е най-голямата организацията в региона на Добрич, в подкрепа на бизнеса, част от мрежата на българските търговско-промишлени палати, на EUROCHAMBERS и на Enterprise Europe Network. CCI Добрич е неправителствена организация, действаща в обществена полза, с принципите на доброволно членство и финансова самоиздръжка. Нейната мисия е повишаване регионалния икономически растеж и просперитет, стимулиране на международната търговия и инвестиции, насърчаване международен обмен и сътрудничество, осигуряване на връзка между образованието и бизнеса.

Търговско-промишлена палата Добрич е организация-домакин на Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа от контактни точки, които предоставят информация и съвети на предприятията от ЕС по европейски въпроси, с повече от 580 организации-членки в рамките на ЕС и извън него. Организациите-членки са камари на търговията и индустрията, технологични центрове, университети, агенции за развитие и др.
ТПП има богат опит в проекти относно изграждане на връзки между образованието и бизнеса; квалификации, нови умения за нови работни места, творчество и иновации, трансгранично и регионалното сътрудничество.Лице за контакти:
Martin Stark
stark@abif.at

АBIF е Виенски институт, специализиран в социални изследвания и консултации. Институтът е основан през 1999 г. и има за цел разработване и провеждане изследвания, както и извършване на оценка на изследвания. Темите са проучвания на пазара на труда, труда и здравето, развитие на пазара на труда и изисквания в сектора на професионалното образование. Една от целите на ABIF е да трансферира резултати и ноу-хау на базата на изследванията на специалисти и обучаеми в цитираните области.

ABIF участва в много европейски проекти в областта на качеството на ПОО, както и професионалното ориентиране, като QualiTools за ИКТ-обучители, Dualvet, Naviguide, OWLS, SCAN, S2CPT. На национално ниво основни клиенти са австрийската служба по заетостта (AMS), както и други публични институции.Лице за контакти:
Hans- Joachim Borchert
borchert@abu-ggmbh.de


ABU gGmbH Академия за кариерно развитие и преквалификация (с нестопанска цел, с ограничена отговорност) е частен доставчик на ПОО в Берлин, създадена през 1990 година.

ABU предлага първоначално ПОО и по-нататъшно обучение в широка гама на професии о областта на занаятите, търговията и услугите. Целевите групи са млади хора с проблеми при стартиране (начално професионално обучение), безработни и / или нискоквалифицираните възрастни (допълнително обучение), както и ученици (професионална ориентация) и други. Институцията разполага с персонал от около 100 опитни преподаватели, инструктори и обучители със социални и житейски умения.

В качеството си на доставчик на услуги ПОО ABU е надежден партньор на местните малки и средни предприятия и техните чираци. Тя предоставя услуги в подкрепа на обучението: на малките предприятия, за да могат да предложат стажове за млади хора; на обучаемите – придружаване по време на целия период на обучение (3 години), до крайния изпит за професионално образование. От 2015 ABU отговаря за Федерален проект в областта на управлението на външните ПОО.