ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ е “Образование или обучение с комбиниране на периоди в образователни институции, или обучителни центрове и в предприятие. Схемата на редуване може да бъде на седмичен, месечен или годишен принцип. В зависимост от държавата и нивото на прилагане, участниците могат да бъдат свързани с работодател чрез договор и/или да получават възнаграждение” (CEDEFOP, 2008)

Предимствата на дуалното  образование са неоспорими и много страни в Европа и по целия свят търсят все повече концепции за него. Контекста и опита са различни във всяка държава-членка на ЕС.

Защо?

Отговорът се крие в културните аспекти, но също така и в самата структура на местния бизнес сектор, в много страни (като Испания, България и Литва) с микро-фирми (с по-малко от 10 служители) или малки фирми (с по-малко от 50 служители). Като се има предвид ограничената им структура, за тези фирми не е лесно да приемат за дуално обучение ученици, да им предоставят съоръжения, преподаватели и т.н.

Alianza е насочен към предлагане на решение за трудностите на МСП чрез онлайн интерактивен инструмент, който ще улесни процеса на обединение между МСП с подобни нужди и центрове за професионално обучение, с цел създаване на сдружения за промотиране на възможностите за дуално обучение.

ALIANZA  е Стратегически партньорски проект, финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма ERASMUS +. Референтен номер на проекта: 2015-1-ES01-KA202-016193