Скоро на тази страница:

Онлайн инструмент – Система за управление на дуално обучение за МСП и Ръководство за потребителя.