ALIANZA projektą įgyvendina šie tarptautiniai partneriai:


Kontaktinis asmuo:
Jorge Petralanda
jorge@formetal.org

Fundación Formetal yra ne pelno siekianti organizacija, kurią prižiūri Federación Vizcaína de Empresas del Metal išrinkta taryba. Šios organizacijos įkūrimo tikslai: darbuotojų profesinis tobulėjimas visuose lygmenyse, tiek dirbančių, tiek bedarbių, taip pat metalo apdirbimo sektoriaus parengimas darbuotojų samdymui ir jų kompetencijų tobulinimas.

Formetal organizuoja įvairias su verslu, profesiniu tobulėjimu ir kultūra susijusias veiklas, įskaitant mokymus, konsultavimą, studijas ir projektus, kurių pagrindiniai tikslai yra:

• Verslo plėtros skatinimas;
• Vadovų ir darbuotojų profesinis tobulėjimas visuose lygmenyse;
• Įmonių veiklos tobulinimas;
• Naujos verslo kultūros kūrimas ir socialiai teigiamo privačios įmonės įvaizdžio formavimas.Kontaktinis asmuo:
Jaione Santos
j.santos@inveslan.com

Inveslan yra privati mokslinių tyrimų organizacija, dirbanti ekonomikos ir socialinių tyrimų srityje, besispecializuojanti mokymo (profesinio ir suaugusiųjų) ir užimtumo srityje. Organizacija atlieka mokymo poreikio analizę įmonėms, verslo asociacijoms, profesinėms asociacijoms ir klasteriams; taip pat atlieka sektorių ir tarpsektorinius perspektyvinius tyrimus regioniniu ir nacionaliniu lygiu.

Organizacija buvo įkurta 2002 m. Bilbao, reaguojant į įsitraukimo į mokymą ir užimtumo iššūkius ir siūlant įgyvendinti mokslinių tyrimų ir plėtros programas. Organizacijos veiklą atlieka darbo komanda, kurią sudaro skirtingų sričių profesionalai (sociologai, ekonomistai, užimtumo skatinimo specialistai, švietimo specialistai, IT specialistai).Kontaktinis asmuo:
Antanas Radavičius
antanas.radavicius@vdu.lt

Įkurtas 1922 m. (atkurtas 1989 m.) ir esantis tarp 800 geriausių pasaulio universitetų (QS World University Rankings), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) yra vienas iš liberaliausių ir moderniausių akademinių institucijų Lietuvoje.

VDU siūlo virš 45 bakalauro programas, 50 magistro programų, 15 podiplominių studijų programų, doktorantūros studijas 18 mokslo sričių. Šiandien universitete mokosi virš 7 500 bakalauro ir magistrantūros studentų, kiekvienais metais čia atvyksta studijuoti apie 500 užsienio studentų.

Universiteto Verslo praktikų centras siūlo studentams skirtingas programas naujų įgūdžių įgijimui ir tobulinimui. Universiteto Profesinio rengimo studijų centras vysto neformaliojo mokymo programas, dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, švietimo ir mokymo projektuose (koncepcijos plėtra, darbuotojų mokymas) ir atlieka mokslinius tyrimus profesinio rengimo ir susijusiose srityse.Kontaktinis asmuo:
Tatyana Gicheva
tgicheva@cci.dobrich.net

CCI Dobrich yra didžiausia verslo paramos organizacija Dobričiaus regione, priklausanti Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų, Eurochambers ir Enterprise Europe Network tinklams. CCI Dobrich yra nevyriausybinė organizacija, veikianti pagal savanoriškos narystės ir savarankiškos finansinės paramos principus. Jos misija yra skatinti regiono ekonominį augimą ir klestėjimą, didinti tarptautinę prekybą ir investicijas, skatinti tarptautinius mainus ir bendradarbiavimą, užtikrinti ryšį tarp mokslo ir verslo.

Dobričiaus prekybos ir pramonės rūmai yra priimančioji Enterprise Europe Network struktūra. Enterprise Europe Network yra didžiausias kontaktų tikslas, teikiantis informaciją ir konsultacijas Europos Sąjungos (ES) įmonėms ES klausimais. Tinklui priklauso 580 organizacijų ES ir už jos ribų. Tarp tinklo narių yra prekybos ir pramonės rūmai, technologijų centrai, universitetai ir plėtros agentūros.

CCI turi didelę patirtį įgyvendinant projektus dėl ryšio tarp mokslo ir verslo stiprinimo; kvalifikacijų, naujų darbo įgūdžių, kūrybiškumo ir inovacijų, tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo.Kontaktinis asmuo:
Martin Stark
stark@abif.at

Berlyne įsikūrusi ABU gGmbH karjeros plėtros ir perkvalifikavimo akademija (ne pelno siekianti uždara akcinė bendrovė) yra privatus profesinio rengimo paslaugų teikėjas, įkurtas 1990 m.

ABU siūlo pirminį profesinį ir tolesnį mokymą įvairiose profesinėse srityse. Tikslinės grupės yra jauni suaugę asmenys, kuriems sunku įsilieti į darbo rinką (pirminis profesinis mokymas), bedarbiai ir/arba žemos kvalifikacijos suaugę asmenys (tolesnis mokymas) ir kiti. Įstaigoje dirba apie 100 patyrusių mokytojų, instruktorių ir socialinių ir gyvenimo įgūdžių mokymo specialistų.

Kaip profesinio rengimo paslaugų teikėjas, ABU yra vietos MVĮ ir jų mokinių patikimas partneris. Įstaiga teikia mokymo paramos paslaugas, siekiant, kad mažos įmonės galėtų pasiūlyti stažuotes jauniems žmonėms ir padėti jiems visą mokymosi laikotarpį (3 metus) iki baigiamųjų egzaminų. Nuo 2005 m., ABU yra atsakinga už projektą išorinio profesinio rengimo valdymo srityje.Kontaktinis asmuo:
Hans- Joachim Borchert
borchert@abu-ggmbh.de


ABU gGmbH Academy for Career Development and Re-training (non-profit, limited) is a Berlin based private VET service provider, established in 1990.
ABU offers initial VET and further training in a wide range of craft, commercial and service professions. Target groups are young adults with starting problems (initial vocational training), unemployed and/ or low qualified adults (further training) as well as pupils (professional orientation) and others. The institution has a staff of about 100 experienced teachers, trainers and social & life skills trainers.

In its capacity as a VET service provider ABU is a reliable partner of local SMEs and their apprentices. It provides training support services in order to bring small enterprises into a position to offer apprenticeships to young people and to accompany them during the whole training period (3 years) up to the final vocational examination. Since 2015 ABU is in charge of a Federal project in the field of external VET management.