PARTNERIŲ SUSITIKIMAS VIENOJE

img_20160927_130008-1

Visi ALIANZA projekto partneriai antrą kartą susitiko Vienoje 2016 metų rugsėjo 27 dieną. Partneriai pasveikino prie projekto prisijungusį Vytauto Didžiojo universitetą, Formetal pristatė Nacionalinės agentūros tarpinės ataskaitos vertinimą.

Konsorciumas aptarė ALIANZA internetinės svetainės pirmąją versiją ir parengtą pirminę projekto sklaidos medžiagą.

Projekto partneriai pagaliau aptarė mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apklausos rezultatus. Apklausos tikslas – surinkti informaciją apie MVĮ vadovų požiūrį ir poreikius, susijusius su dalyvavimu dualinio mokymo programose.

Remiantis surinktais apklausos duomenimis ir rezultatais, buvo parengta Dualinio mokymo valdymo sistemos MVĮ pirmoji versija, kuri turėjo būti galutinai parengta iki gruodžio mėnesio.