head01
banner1
banner2
banner3

Dualinio mokymo valdymo sistema MVĮ

Tai interaktyvus įrankis MVĮ ir/arba profesinio rengimo centrų vadovams.

Valdymo sistema renka ir apdoroja vartotojų duomenys užmezgant kontaktą tarp panašių interesų turinčių įstaigų, siekiant įgyvendinti dualinio mokymo programas ir taip sumažinti kylamus sunkumus dėl įstaigų dydžio.

Sistema leidžia įmonėms suderinti bendrus interesus ir poreikius bei suvienyti jėgas ir išteklius, siekiant padidinti dualinio mokymo galimybes profesinio rengimo centrų mokiniams.

Platforma apima bendradarbiavimo erdvę, kur tiek MVĮ, tiek profesinio rengimo teikėjai gali komunikuoti ir keistis idėjomis dėl dualinio mokymo galimybių.

Spauskite čia norėdami prisijunti prie dualinio mokymo valdymo sistemos MVĮ

PRISIJUNGTI